Номер части:
Журнал
ISSN: 2411-6467 (Print)
ISSN: 2413-9335 (Online)
Статьи, опубликованные в журнале, представляется читателям на условиях свободной лицензии CC BY-ND

ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ (52-59)Науки и перечень статей вошедших в журнал:
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.75.850
Дата публикации статьи в журнале: 2020/07/21
Название журнала: Евразийский Союз Ученых — публикация научных статей в ежемесячном научном журнале, Выпуск: 75, Том: 4, Страницы в выпуске: 52-59
Автор: Томляк Таїса Сергіївна
асистент, Вінницький національний аграрний університет , Вінниця
Анотация: У статті розглянуто правові позиції Європейського суду з прав людини (далі – Суд). Зокрема, досліджено рішення Суду у справах щодо правомірності втручання у право власності з огляду на положення Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі Протокол №1 до Конвенції). Також, у статті конкретизовані принципи, які, на думку Суду, держава повинна дотримуватись при втручанні у право власності. Крім того, установлено, що поняття «власності» в розумінні ч. 1 ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції має самостійне значення. Тобто, вказане поняття не може залежати від юридичної класифікації його в національному законодавстві і не може обмежуватися власністю на речі. Також, нами досліджено широке розуміння в практиці Суду «інтересів суспільства» при застосуванні заходів позбавлення права власності і забезпечення при цьому пропорційного співвідношення між поставленою метою та використаними засобами. Крім того, розглянуто взаємозв'язок між статтею 1 Протоколу № 1 та іншими статтями Конвенції, адже питання, що виникають у зв'язку з користуванням своїм «майном», також можуть стосуватися інших статей Конвенції. Проаналізовано деякі рішення Суду з прав людини та його тлумачення понять «власність», «майно» і «право власності».
Ключевые слова: право власності, Європейський суд з прав людини,Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод,держава,майно,баланс між приватним та публічним інтересом,
Данные для цитирования: Томляк Таїса Сергіївна . ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ (52-59) // Евразийский Союз Ученых — публикация научных статей в ежемесячном научном журнале. Юридические науки. 2020/07/21; 75(4):52-59. 10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.75.850

Список литературы: 1.Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року. Урядовий кур’єр. 2010. № 215. 2.Туманов В.А. Європейський Суд з прав людини: нарис організації та діяльності. Норма. 2001. с.90-91. 3.Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи; Протокол від 20.03.1952 року.URL: https://zakon.rada.gov. ua/l aws/show/ 994_535 (дата звернення 05 червня 2020 року). 4.Рішення ЄСПЛ у справі «Зеленчук і Цюцюра проти України» від 22 травня 2018 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c79 (дата звернення 06 червня 2020 року). 5.Рішення ЄСПЛ у справі «Кечко проти України» від 8 листопада 2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_025 (дата звернення 06 червня 2020 року). 6.Рішення ЄСПЛ у справі «Балан проти Молдови» від 29 січня 2008 р. URL:http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%84%D0%A 1%D0%9F%D0%9B_30.01.2018%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (дата звернення 06 червня 2020 року). 7.Рішення ЄСПЛ у справі «Воловік проти України» від 6 грудня 2007 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_336 (дата звернення 10 червня 2020 року). 8.Рішення ЄСПЛ у справі "Інтерсплав" проти України" від 09 січня 2007 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_194 (дата звернення 10 червня 2020 року). 9.Сидорова Л.В. Захист права власності в практиці Європейського Суду з прав людини Видавничий Дім «Ратіо Деціденді». 2019. с. 43-52. 10.Рішення ЄСПЛ у справі «Світ розваг, ТОВ та інші проти України» від 27 червня 2019 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e05 (дата звернення 10 червня 2020 року). 11.Рішення ЄСПЛ у справі «"Іммобільяре Саффі" проти Італії» від 28 липня 1999 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_075 (дата звернення 10 червня 2020 року). 12.Рішення ЄСПЛ у справі «Рисовський проти України» від 20 жовтня 2011 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_854 (дата звернення 10 червня 2020 року). 13.Рішення ЄСПЛ у справі «Маркс проти Бельгії» від 13 червня 17979 року. URL: http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Marckx_v_Be lgium_13_06_ 1979.pdf (дата звернення 11 червня 2020 року). 14. Рішення ЄСПЛ у справі «Священні монастирі проти Греції» від 09.11.1994 року. URL: http://europeancourt. ru/uploads/ECHR_The_Holy_ Monasteries_v_ Greece_09_12_1994.pdf. (дата звернення 11 червня 2020 року).


Записи созданы 9819

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх
404: Not Found404: Not Found