Номер части:
Журнал
ISSN: 2411-6467 (Print)
ISSN: 2413-9335 (Online)
Статьи, опубликованные в журнале, представляется читателям на условиях свободной лицензии CC BY-ND

FORMATION OF TRAINEES’ MORAL QUALITIES THROUGH EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (23-27)Науки и перечень статей вошедших в журнал:
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.68.452
Дата публикации статьи в журнале: 2019/12/11
Название журнала: Евразийский Союз Ученых — публикация научных статей в ежемесячном научном журнале, Выпуск: 68, Том: 3, Страницы в выпуске: 23-27
Автор: Hamidova Gunay
, ,
Анотация: The article discusses the essence of the upbringing, the systematic methods of educational technology, the technological basis of educational work, the military pedagogical process, the contradictions that are the driving forces of the educational process, and the optimization of the use of educational technologies
Ключевые слова: educational technology, military pedagogical process,conflicts,optimization,
Данные для цитирования: Hamidova Gunay . FORMATION OF TRAINEES’ MORAL QUALITIES THROUGH EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (23-27) // Евразийский Союз Ученых — публикация научных статей в ежемесячном научном журнале. Педагогические науки. 2019/12/11; 68(3):23-27. 10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.68.452

Список литературы: 1.Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, Elmi əsərlər. cild 84, № 5, 2017, 174s 2.Збiрник наукових праць Педагогıчнı науки, Випуск LXXIX, Том 2, Херсон-2017, 232 стр. 3.Pedaqoqiçeskiye texnoloqii: Uçebnoe posobiye dlya studentov pedaqoqiçeskiye spesialnostey/Pod obşey red. V.S.Kukulina. - Seriya "Pedaqoqiçeskiye obrazovaniya". - Moskva KKÇ "MarT"; Rostov N-D: İzdatelskiy sentr "Mar T", 2004. https://www.muallim.edu.az/www.old/arxiv/2013/17/ 23.htm 4. M.İsmixanov, R.Bəxtiyarova. Ali məktəb pedaqogikası. Bakı: BDU, 2011, 236 s. 5. V.Ə.Muxtarov. Hərbi Psixologiya. Bakı-2002, 176 s. 6. N.A.Əliyev, S.S.Gözəlov. Hərbi qulluqçu şəxsiyyətinin psixologiyası və hərbi intizamı möhkəmləndirilməsi məsələləri. Bakı 2000. 48 s. 7. Ş.O.Ağayev, S.H.Məmmədova. Texniki-peşə təhsili müəssisələrində təlimin təşkilinin didaktik məsələləri. Bakı, “Nasir” nəşriyyatı, 2010. 204 s.


Записи созданы 9819

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх
404: Not Found404: Not Found