Номер части:
Журнал
ISSN: 2411-6467 (Print)
ISSN: 2413-9335 (Online)
Статьи, опубликованные в журнале, представляется читателям на условиях свободной лицензии CC BY-ND

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ (Fragaria ananassa Duch) СОРТУ «АЛЬБІОН» ПІД ДІЄЮ «ГУМІСОЛУ» ТА ЕМ-ПРЕПАРАТУ «БАЙКАЛ-1»Науки и перечень статей вошедших в журнал:
DOI:
Дата публикации статьи в журнале:
Название журнала: Евразийский Союз Ученых — публикация научных статей в ежемесячном научном журнале, Выпуск: , Том: , Страницы в выпуске: -
Данные для цитирования: . БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ (Fragaria ananassa Duch) СОРТУ «АЛЬБІОН» ПІД ДІЄЮ «ГУМІСОЛУ» ТА ЕМ-ПРЕПАРАТУ «БАЙКАЛ-1» // Евразийский Союз Ученых — публикация научных статей в ежемесячном научном журнале. Биологические науки. ; ():-.

Суниця садова  (F. Ananassa Duch.) сорту «Альбіон» – відносно нова культура, яку ще на початку ХХ ст. лише в деяких країнах знали як рідкісний делікатес. Значного поширення ця культура набула у другій половині ХХ ст. у зв’язку з розвитком селекції та технології вирощування. Наприкінці ХХ ст. суницю садову вирощували в усіх країнах світу; у світовому виробництві суниця зайняла перше місце серед інших ягідних культур. Щорічне світове виробництво ягід суниць досягло 2,5 млн. т, у 2004 р. – 3,55 млн. т.[2, c. 450].

Отже, проблема суттєвого підвищення продуктивності насаджень суниці вимагає комплексного підходу до її вирощування в умовах північно-східного Лісостепу України. Метою роботи було теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити доцільності застосування органічних добрив «Гумісол» і  ЕМ – препарата «Байкалу – 1»  при вирощуванні суниці садової сорту «Альбіон».

  Матеріали, умови та методи проведення дослідження

Суниця садова сорту «Альбіон» – багаторічна трав’яниста рослина. Надземну частину утворюють стебла, листя, сланкі пагони (вуси), плодові утворення. Коренева частина складається з коренів та кореневищ. Кущ суниці не має центрального стебла. Кущ суниці формує 6 – 25 ріжків і більше [10, c. 70 — 72].

Підземна частина являє собою коротке і розгалужене кореневище, що є підземним стеблом, та мичкуваті корені [9, c. 357].

З метою виконання даної роботи були закладені  три варіанти дослідів: контрольний варіант і два експериментальних. В одному експериментальному варіанті використовували органічне добриво «Гумісол», в іншому «ЕМ – препарат «Байкал – 1». «Гумісол» — органічно, екологічно чистий препарат, одержаний з біогумусу – продукту переробки підстилкового гною каліфорнійського черв’яка. Він є одночасно не тільки натуральним мікродобривом, але також потужним стимулятором росту і розвитку рослин [7, c. 314 — 319]. Гумісол містить в розчиненому стані гумати, амінокислоти, вітаміни, придатні фітогормони, мікро- і макроелементи, а також спори корисних грунтових бактерій, і при внесенні в грунт сприяє відновленню його родючості. ЕМ-технологія — технологія застосування ефективних мікроорганізмів. Виникла вона в Японії, в якій вона дуже поширена. ЕМ-технологію признали в багатьох країнах світу (біля 160) і її впроваджують на державному рівні, як частину національної політики [4, c. 353]. З 1998 року в Росії, на основі анабіотичних мікроорганізмів байкальської еко-системи, П. А. Шабліним, був створений ЕМ-препарат «Байкал ЕМ-1» [5, с. 98].

Механічний склад ґрунту суглинистий легкий визначний по методу Філатова [1, с. 32]. Тривалість світового дня в середньому складала 12 годин, температура повітря становила +17 – 18°С.

Полив здійснювали одночасно в контрольному варіанті, і в експериментальних варіантах. Кількість води в контрольному, і в експериментальних варіантах була однакова. Експериментальні варіанти поливали водою, «Гумісолом» — концентрацією 20 грамів на 3 літри води, а також «ЕМ — препаратом «Байкалом – 1» з концентрацією 100 грамів на 10 літрів води, з моменту висадження до фази плодоношення.

Для статистичної обробки даних використовували параметричний метод – визначення t – критерію [3, с. 23 — 33].

Результати дослідження.

З метою визначення впливу «Гумісолу» і ЕМ – препарату «Байкал – 1» на ріст і розвиток суниці садової (Fragaria ananassa Duch) сорту «Альбіон»  проводили фенологічні спостереження, а саме: за появою нових листочків, появою вусиків, фазою бутонізації, фазою цвітіння та плодоношенням.

Поява нових листочків відбувалася на 5 днів раніше в експериментальному варіанті з внесенням в ґрунт органічного добрива «Гумісол», на 9 раніше —  в експериментальному варіанті з використанням ЕМ – препарату «Байкалу — 1 », порівняно з контрольним.

Масове утворення вусиків припадало на другу половину вегетації. Розміри їх в контрольному варіанті  ( сланкі пагони) були розміром до 10  см, тоді як в експериментальному  з «Гумісолом» — 16 см, а при додаванню «ЕМ – препарату «Байкалу – 1» — 18 см (табл.1).

         Таблиця 1

Залежність довжини вусиків і їх кількості від внесення препаратів «Гумісол» та ЕМ – препарат «Байкал – 1»

Фаза появи

вусиків

Контрольний варіант Експериментальний варіант з додаванням «Гумісолу»

Експериментальний варіант з додаванням ЕМ – препарату «Байкал – 1»

Довжина вусиків, см

Кількість вусиків Довжина вусиків, см Кількість вусиків Довжина вусиків, см

Кількість вусиків

ΣХ 9.6 1.56 16.22 2.84 18 3.3
  temp=13.2 >

tkrit= 2.06

temp=4.3>

tkrit= 2.06

temp=13.2>

tkrit= 2.06

temp=4.5>

tkrit= 2.06

temp=14.1>

tkrit= 2.06

temp=4.7>

tkrit= 2.06

Фаза бутонізації відбулася на 4 дні раніше  в експериментальному варіанті з використанням «Гумісолу» порівняно з контрольним, і на 10 днів раніше  у варіанті з «ЕМ – препаратом «Байкалом – 1».

Розміри квітконосів в контрольному варіанті сягали 1,76 см,  тоді як в експериментальному варіанті, з внесенням в ґрунт органічного добрива «Гумісол», становили 5,43 см, а з ЕМ препаратом «Байкалом – 1» — 6,2 см. Результати дослідження свідчили, що органічне добриво впливає на активний ріст і розвиток вегетативних і генеративних органів рослин суниці. Етапи проходження фаз значно скорочувалися при внесенні ЕМ – препарату «Байкал – 1» на 5 днів,  «Гумісолом» — на 8 днів, порівняно з контролем. Застосування вказаних препаратів в значній мірі сприяло збільшенню кількості бутонів суниці.

Препарат «Гумісол» та ЕМ- перпарат «Байкал -1» впливали на процес цвітіння. Фаза цвітіння cуниці наступала раніше у контрольному  варіанті з використанням препарату «Гумісол» на 8 днів, а при ЕМ – препарату «Байкал –1» — 4 дні.

Таблиця 2

Співвідношення кількості квіток і пустоцвітів в залежності від внесення препаратів «Гумісол» та ЕМ – препарат «Байкал – 1»

Фаза цвіті

ння

          

 

Контрольний варіант Експериментальний варіант з додаванням «Гумісолу»

Експериментальний варіант з додаванням ЕМ – препарату «Байкал – 1»

Кількість квіток  Кількість пустоцвітів Кількість квіток Кількість пустоцвітів Кількість квіток  Кількість пустоцвітів
ΣХ 5.72 1, 56 16.98 0,8 18.1 0,3
  temp=13.5>

tkrit= 2.06

temp=4.1>

tkrit= 2.06

temp=14.5>

tkrit= 2.06

temp=4.1>

tkrit= 2.06

temp=15.2>

tkrit= 2.06

temp=4.1>

tkrit= 2.06

При комплексному внесенні елементів органічного живлення «Гумісол» та ЕМ – препарату «Байкал -1» спостерігався швидший перехід до стадії плодоношення на 5 і 6 днів відповідно, порівняно з контролем. В деякій мірі спостерігалося зменшення пустоцвітів у експериментальних варіантах ( табл.2, рис 1,2,3).

Фаза плодоношення суниці наставала під дією ЕМ – препарату «Байкал -1» на 16 днів раніше, ніж в контрольному варіанті. З внесенням препарату «Гумісол» раніше на 24 днів. Плоди мали червоне забарвлення і одночасно достигали в експериментальному варіанті під дією «Байкалу -1» (рис 4, 5,6).

Розміри ягід в експериментальному варіанті з внесенням органічного добрива «Гумісол» становила 2 – 2,5 см, а при додаванні і ЕМ – препарата «Байкал – 1» 4 см (рис 7,8).

З 25 саджанців суниці експериментального варіанту з внесенням органічного добрива «Гумісол» зібрали 30, 396 кг, а з контрольного варіанту – 13, 026 кг. З 25 саджанців експериментального варіанту з внесенням ЕМ – препарату «Байкал – 1» зібрали 35,497 кг (табл.3). Врожайність в експериментальному варіанті з внесенням органічного добрива «Гумісол» збільшилась на 57%, порівняно з контрольним. Врожайність в експериментальному варіанті з внесенням ЕМ – препаратом «Байкал – 1» збільшилася на 15% порівняно із експериментальним варіантом «Гумісол», і на 64%,порівняно з контрольним.

Таблиця 3

Врожайність суниці садової сорту «Альбіон», кг

Варіанти досліду

Контрольний варіант Експериментальний варіант з додаванням «Гумісолу»

Експериментальний варіант з додаванням ЕМ – препарату «Байкал – 1»

13, 026, кг 30, 396, кг 35, 497, кг
temp=5.90>

tkrit= 2.06

temp=13.81>

tkrit= 2.06

temp=14.73>

tkrit= 2.06

Висновки

На основі проведеного дослідження було встановлено:

 1. Препарат «Гумісол» та ЕМ – препарат « Байкал – 1» сприяли більш активному росту та розвитку суниці садової (Fragaria ananassa Duch) сорту «Альбіон».
 2. Поява нових листочків відбувалася на 5 днів раніше в експериментальному варіанті з внесенням в ґрунт органічного добрива «Гумісол», на 9 раніше — в експериментальному варіанті з використанням ЕМ – препарату «Байкалу — 1 », порівняно з контрольним.
 3. Довжина вусиків в контрольному варіанті ( сланкі пагони) була до 10 см, тоді як в експериментальному  з «Гумісолом» — 16 см, а при додаванню «ЕМ – препарату «Байкалу – 1» — 18 см.
 4. Фаза бутонізації відбулася на 4 дні раніше в експериментальному варіанті з використанням «Гумісолу» порівняно з контрольним, і на 10 днів раніше з «ЕМ – препаратом «Байкалом – 1». Розміри квітконосів в контрольному варіанті сягали 1,76 см, тоді як в експериментальному варіанті, з внесенням в ґрунт органічного добрива «Гумісол», становили 5,43 см, а з ЕМ препарату «Байкалом – 1» — 6,2 см. Препарати «Гумісол» і ЕМ – препарат «Байкал – 1» впливали на процес цвітіння. Фаза цвітіння рослин суниці наступила раніше у рослин з використанням препарату «Гумісол» на 8 днів, ЕМ – препарату «Байкал – 1» на 4 дні.
 5. Фаза плодоношення суниці наставала під дією ЕМ – препарату «Байкал -1» раніше на 16 днів, ніж в контрольному варіанті. З внесенням препарату «Гумісол» на 24 дні. Плоди мали червоне забарвлення і одночасно достигали у варіанті під дією ЕМ – препарату «Байкал-1». Розміри ягід з внесенням в ґрунт органічного добрива «Гумісол» була 2 – 2,5 см, а при внесені ЕМ – препарату «Байкал – 1» — 4 см.
 6. Врожайність ягід суниці з внесенням в ґрунт ЕМ – препарату «Байкал – 1» збільшувалася на 15% порівняно варіантом досліду де вносили в ґрунт препарат «Гумісол», і на 64% більше, порівняно з контрольним варіантом.

Література

 1. Горшкова Л. М. Методичні рекомендації для проведення польової практики з фізіології рослин / Лідія Михайлівна Горшкова. – Глухів.: РВВ ГДПУ, 2002. – 32 с.
 2. Іванов Є.М., Фільов В.В. Система ведення садівництва та розсадництва плодових і ягідних культур // Науково обгрунтована система ведення сільського господарства Сумської області. – Суми. – 2004. – С. 450-456.
 3. Зінченко В.П. Навчально-дослідна робота у вищих педагогічних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник. / В.П. Зінченко, В.Б. Харламенко, І.М. Коренева. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. – С. 23-33.
 4. Лактіонов M. I. Агрогрунтознавство / Михайло Іванович Лактіонов. –навч. посібник / Харк. держ. аграр. ун-т. ім. В. В. Докучаева. – Харків: Видавець Шуст А.І., 2001. – 353 с.
 5. Лісовал А. П. Система використання добрив / Андрій Павлович Лісовал. – К.: Вид-во АПК, 2002. – 98 с.
 6. Павлюк В. В., Павлюк Н. В. Комплексна оцінка сортів суниці садової (Fragaria ananassa Duch.) в умовах Північного Лісостепу // Наук. вісник НУБіП України. — 2009. — Вип. 133. — С. 122—131.
 7. Походня М. М., Шеренговий П.З. Технологічні аспекти вирощування розсади суниці // Наук. вісник НУБіП України. — 2010. — Вип. 149. — С. 314—319.
 8. 8. Силаєва А.М., Походня М.М. Вегетативна продуктивність сортів суниці різного строку достигання // Вісник Львівського НАУ. Серія: Агрономія. — 2011. — Вип. 15. — С. 357—362.
 9. Симиренко В. Л. Плодові асортименти України. — Харків: Радянський селянин, 1930. — 357 с.
 10. Фільов В.В. Удосконалення технології вирощування садивного матеріалу суниці в умовах Сумщини // Вісник Сумського національного аграрного університету, серія „Агрохімія і біологія”. – Суми. – 2004. – вип. 1(8) – С. 70-72.[schema type=»book» name=»БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ (Fragaria ananassa Duch) СОРТУ «АЛЬБІОН» ПІД ДІЄЮ «ГУМІСОЛУ» ТА ЕМ-ПРЕПАРАТУ «БАЙКАЛ-1»» author=»Горшкова Лідія Михайлівна, Лазаренко Олександр Федорович» publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2017-05-31″ edition=»ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_ 30.12.2014_12(09)» ebook=»yes» ]
Список литературы:


Записи созданы 9819

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх
404: Not Found404: Not Found